Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí návštěvníků stránek

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami flexy-flex.cz. Flexbed s.r.o. však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

Flexbed s.r.o. plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Flexbed s.r.o. neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře "Formulář pro zaslání dotazu", kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Flexbed s.r.o. ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Při zpracování osobních údajů Flexbed s.r.o. dbá na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a v souladu se zákony. Poskytovatel je v tomto ohledu vázán předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když jen prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek flexy-flex.cz, nejsou o Vás shromažďovány a ukládány žádné informace. Nezjišťujeme identifikaci návštěvníka našich webových stránek nebo jeho vyhledávací aktivity, s výjimkou, kdy je orgány činnými v trestním řízení požadována kontrola logů u poskytovatele internetových služeb.

Ke shromažďování osobních informací dochází pouze v případě, kdy osoba vyplňuje on-line formuláře nebo zasílá email. Tato situace nastává například při zaslání vzkazu pomocí stránky "Formulář pro zaslání dotazu" (emailová pošta).

Pokud Flexbed s.r.o. získá individuální elektronickou adresu (email) a jméno a příjmení fyzické osoby  v souvislosti se zasláním elektronické pošty (např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo při použití stránky „Formulář pro zaslání dotazu" - http://flexy-flex.cz/index.php/kontakt) , pak tato elektronická adresa a další osobní údaje budou použity nebo zpřístupněny výlučně pro účel, pro který byla poskytnuta (např. pro zaslání odpovědi na zaslaný vzkaz či elektronickou zprávu). Elektronická adresa není přidávána do žádného adresáře (mailing listu), nebo použita či zpřístupněna pro jiné účely, ledaže by k tomu držitel elektronické adresy poskytl předchozí souhlas.  

Flexbed s.r.o. používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím svých web stránek pouze pro účely, pro které nám byly subjekty údajů poskytnuty.

Poskytnuté osobní údaje Flexbed s.r.o. v žádném případě neumožňuje sdílet či předat jiným orgánům veřejné správy či jakýmikoliv dalším institucím, ledaže by se jednalo o následující případy:

>>> subjekt údajů poskytl ke sdílení či předání údajů výslovný souhlas
>>> subjekt údajů očekává, že údaje budou třetí straně předány či s ní budou sdíleny  
>>> sdílení či předání je stanoveno zákonem
>>>sdílení či předání je potřebné pro předcházení nebo pro snížení vážného a bezprostředního nebezpečí ohrožení života nebo zdraví. 
 

Elektronické adresy (email) nejsou bez předchozího souhlasu jejich držitelů používány pro zasílání komerčně orientovaných nabídek na produkty nebo služby.  

Veškeré informace o návštěvníkovi web stránek zpracovávané v průběhu připojení na tyto stránky, jsou bezprostředně po ukončení připojení vymazány. Poskytovatel připojení k internetu uchovává pouze technické a lokalizační údaje v souladu s právními předpisy.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies během vyhledávání na stránkách a přistoupení k událostem pomocí RSS. V jiných případech náš poskytovatel internetového řešení cookies nezpracovává. Statistika webových stránek je generována z logů na serveru.

Když návštěvník uzavře svůj vyhledávač a ukončí prohlížení našich stránek, pak je soubor coookies vymazán a žádné osobní informace, které by mohly vést k následné identifikaci návštěvníka našich webových stránek, nejsou uchovávány.

Flexbed s.r.o. nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě přijetí jakýchkoli změn v uplatňovaných zásadách ochrany soukromí návštěvníků webových stránek flexy-flex.cz, budou tyto změny uvedeny na této stránce.